Unapredite znanje o FOTOGRAFIJI! Hajde da to podignemo na još viši nivo!

Ćao drugari, u prvom tekstu pričali smo o tri osnovne stvari koje treba da znate kako bi poboljšali izgled vaših fotografija. Prosli put smo pričali o ekspoziciji i naučili neke osnovne stvari o njoj, ali, kao što smo rekli, sama ekspozicija nije jedini parametar koji utiče na fotografiju, već  i druga dva, tako da ćemo danas pričati o drugom parametru, a to je blenda.

Rekli smo da blenda i ekspozicija idu u paru, odnosno pričali o odnosu ta dva parametra, ali sada ćemo pričati konkretno o blendi, kako bi vi lakše naučili koja je njena funkcija.

Blenda je zatvarač koji stoji preko sočiva. Otvor blende obeležava se brojem “f”. Primera radi (f1.8, f5.6, f9 itd.). Otvor blende zavisi od objektiva koji koristite, ne od tela aparata kao što je slučaj kod ekspozicije i ISO osetljivosti. Kod nekih objektiva f-broj ide od f1.2 sto predstavlja veći otvor blende, odnosno najveći i može ići do f16, sto predstavlja manji otvor blende, odnosno, blenda je gotovo sasvim zatvorena. Sigurno ste pomislili da je ovo greška, ali ne, tačno je da manji “f” broj predstavlja veći otvor, a veći “f” broj manji otvor blende. (Primer)
otvor-blende.jpg

Da vam to olakšam i u teoriji. Primera radi, ukoliko fotografišete u zatvorenoj prostoriji sa malom količinom svetlosti ili u mraku, logično je da ćete staviti što veći otvor blende (f1.8 – ukoliko posedujete objektiv sa tim otvorom) jer će na tom otvoru ući veća količina svetlosti kroz objektiv. Suprotno, ukoliko fotografišete u ambijentu u kome je svetlost izuzetno jaka potreban vam je mali otvor blende, kako bi kroz objektiv ušla manja količina svetlosti (f16).

Takođe, sigurno ste na mnogim fotografijama primetili da je objekat koji fotografišete izoštren, dok je njegova pozadina mutna. To takođe zavisi od otvora blende. Najlakše ću vam pokazati na primeru kako se to zapravo dobija, odnosno na kom otvoru blende dolazi do te zamućenosti iza objekta koji se fotografiše, pa čak i na samom objektu, a na kom otvoru deluje kao da je celokupna fotografija u fokusu.

p-iris-4-1500x533-7.jpg

Nadam se da ste i danas naučili nešto novo, za sledeći “čas” ostaje da pričamo o ISO osetljivosti, a do tada vežbajte jer smo odradili dve od tri stvari koje su potrebne za sam početak bavljenja fotografijom.

Igacmadafaka

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: